Kościół Abrahamowy
- Witamy serdecznie

Mamy nadzieję, że Twoja wizyta na naszej stronie pomoże Ci dowiedzieć się kim są abrahamowcy, a przede wszystkim kim dla Ciebie dzisiaj może stać się Pan Jezus Chrystus – choć poprawniej brzmiałoby : kim Ty możesz stać się w Jezusie Chrystusie.

Jeżeli zwrot : Kościół Abrahamowy jest dla Ciebie tajemnicą, to spieszymy z wyjaśnieniami.

Nazywamy się Kościołem (nie stowarzyszeniem, organizacją, kultem, klubem), ponieważ wierzymy, że stanowimy społeczność dusz wezwanych do uwielbienia Boga tu, na Ziemi zanim Pan nie przyjdzie, aby zabrać swój Kościół. Każdy z członków naszej społeczności przeżył osobiste spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem i przez wiarę, osobistą pokutę, modlitwę stał się częścią ciała Pana Jezusa Chrystusa (Rzym. 12:5)

Głównym celem, jakim pragniemy realizować w posłuszeństwie dla Pana Jezusa, jest aby idąc na cały świat głosić ewangelię całemu stworzeniu i czynić uczniami wszystkie narody. Zapraszamy do dołączenia w pielgrzymce tych, którzy są osamotnieni, zagubieni, pogrążeni w nałogach …

Miejsca w Polsce, gdzie organizujemy rekolekcje połączone z wypoczynkiem :